Link do WhatsApp

Opis dopiero się tu pojawi.

Póki co zamieszczam jedynie link:

https://faq.whatsapp.com/general/chats/how-to-use-click-to-chat/?lang=pl

Będą tu aktualizacje.

Jak korzystać z funkcji Kliknij i czatuj?

Funkcja WhatsApp Kliknij i czatuj umożliwia rozpoczęcie czatu z osobami, których numery telefonów nie są zapisane w książce adresowej telefonu. Jeśli znasz numer telefonu danej osoby z aktywnym kontem WhatsApp, możesz utworzyć link, który pozwoli na utworzenie z nią czatu. Kliknięcie linku automatycznie otworzy czat z daną osobą. Kliknij i czatuj działa zarówno na telefonie, jak i w WhatsApp Web.

Tworzenie linku

Użyj https://wa.me/<number>, gdzie <number> to numer telefonu w pełnym formacie międzynarodowym. Wpisując pełny numer telefonu, pomiń wszelkie początkowe zera, nawiasy czy myślniki.

Przykłady:

Poprawnie

https://wa.me/1XXXXXXXXXX

Niepoprawnie

https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX

Tworzenie linku z wiadomością

Wiadomość automatycznie pojawi się w polu tekstowym czatu. Użyj https://wa.me/numer_telefonu_whatsapp/?text=tekst_zakodowany_w_url, gdzie numer_telefonu_whatsapp to numer telefonu w pełnym formacie międzynarodowym, a tekst_zakodowany_w_url to zakodowana w linku wiadomość.

Przykład

https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=I'm%20interested%20in%20your%20car%20for%20sale

Aby utworzyć link zawierający wyłącznie własną wiadomość, użyj: https://wa.me/?text=tekst_zakodowany_w_url

Przykład:

https://wa.me/?text=I'm%20inquiring%20about%20the%20apartment%20listing`

Po kliknięciu linku wyświetli się lista kontaktów, do których możesz wysłać tę wiadomość.